Thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt

       Thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

       Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) là xu thế tất yếu của toàn thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của TTKDTM Công ty CP cấp nước Nam định triển khai đề án thanh toán tiền nước qua các tổ chức trung gian như Ngân hàng và các tổ chức thu hộ như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Payoo, Momo, VNPT Pay ...