Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

Hội nghị người lao động 2019 - Tổng kết công tác SXKD 2018 - Triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 16 tháng 01 năm 2019 tại hội trường Công ty CP Cấp nước Nam Định đã diễn ra Hội nghị người lao động 2019 - Tổng kết công tác SXKD 2018 - Triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tới dự có các đồng chí trong hội đồng quản trị Công ty, các đồng chí trong ban điều hành Công ty, cùng toàn thể đại biểu của các đơn vị, chi nhánh trong Công ty.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị do đội văn nghệ Đoàn thanh niên Công ty biểu diễn

Đồng chí Trần Ngọc Chiến - Phó TGĐ Công ty đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2018