Định hướng phát triển

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY
 

1. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát triển bền vững Công ty.

2. Đảm bảo chất lượng nước sạch đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước sinh hoạt với dịch vụ tốt nhất tới người tiêu thụ.

3. Xây dựng và mở rộng phạm vi cấp nước của thành phố , khu dân cư tập trung, khu công nghiệp và các đô thị các huyện, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch.

4. Luôn đổi mới công nghệ  và cải tiến công tác quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh, khuyến khích sáng kiến cải tiến hợp lý sản xuất tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

5. Đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

6. Xây dựng môi trường văn hoá công ty lành mạnh để mọi người trong công ty phấn khởi thi đua lao động, sáng tạo, phát triển thể chất và tăng cường mối quan hệ cộng đồng, khuyến khích các thành phần kinh tế và toàn xã hội vào việc bảo vệ nguồn nước, phát triển hệ thống cấp nước.

7. Xây dựng, duy trì hiệu lực và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008.

Dịch vụ khách hàng

Liên kết Website

Liên hệ và hỏi đáp

Văn phòng công ty      : (0228) 3649510

 

Huyện Vụ Bản              : (0228) 3990457                       
Huyện Trực Ninh         : (0228) 3881803                       
Huyện Ý Yên                 : (0228) 3953245                       
  • Báo hỏng - sửa chữa: (0228) 3646888

Quảng cáo

Video | Hình ảnh

Người dùng truy cập

Đang có 74 khách và không thành viên đang online