Huy động vốn cho sản xuất kinh doanh

 

Thông báo

Huy động vốn cho sản xuất kinh doanh

 

 - Căn cứ thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 5/8/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Nam định năm 2014.

- Căn cứ tinh thần cuộc họp Đảng ủy Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Nam định ngày 4/1/2014.

- Căn cứ tinh thần cuộc họp giao ban của Công ty ngày 6/1/2014.

- Căn cứ mặt bằng lãi suất  huy động tiền gửi tiết kiệm VNĐ của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Tỉnh Nam định thời điểm hiện tại.

- Căn cứ vào Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ, Thông tư số 230/TCT-TNCN ngày 17/1/2012 của Tổng cục thuế và Thông tư 111/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính hưỡng dẫn thực hiện luật thuế TNCN.

Chủ tịch Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Nam định thông báo huy động tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ đối với CBCNV hoặc gia đình, thân nhân CBCNV Công ty (khách hàng cho vay).

Cụ thể như sau:

1. Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ, (thuế TNCN do Công ty chi trả) 

* Kỳ hạn 3 tháng đến dưới 6 tháng, trả lãi cuối kỳ 9%/năm

* Kỳ hạn trên 6 tháng, trả lãi cuối kỳ 9,5%/năm.

* Mức lãi suất trên được áp dụng từ ngày 7/1/2014.

2. Quy định lãi suất trong trường hợp khách hàng cho vay, rút tiền trước hoặc sau kỳ hạn.

2.1. Kỳ hạn 3 tháng

* Rút trước 1 tháng: Lãi suất tính theo tỷ lệ gửi không kỳ hạn là 1,2%/năm.

* Rút trong kỳ hạn gửi tiền của khách hàng từ 1 tháng đến dưới 3 tháng: lãi suất được tính theo tỉ lệ là 6,5%/năm

* Rút sau thời hạn 3 đến dưới 6 tháng: Lãi suất từ tháng thứ 4 trở đi tính lãi suất là: 9%/năm

Trường hợp sau kỳ hạn 3 tháng nếu khách hàng chưa thanh toán thì Công ty sẽ tự động chuyển số dư gốc và lãi vào tiền gửi cho khách hàng.

2.2. Kỳ hạn 6 tháng.

* Rút trước 1 tháng: Lãi suất tính theo tỷ lệ gửi không kỳ hạn là 1,2%/năm.

* Rút trước kỳ hạn gửi tiền của khách hàng 6 tháng: lãi suất từ tháng thứ 4 trở đi được tính lãi suất là: 9%/năm

* Rút sau thời hạn 6 tháng: Lãi suất từ tháng thứ 7 trở đi được tính lãi suất là: 9,5%/năm.

Trường hợp sau kỳ hạn 6 tháng nếu khách hàng chưa thanh toán thì Công ty sẽ tự động chuyển số dư gốc và lãi vào tiền gửi cho khách hàng.

Chủ tịch Công ty yêu cầu ban Tổng giám đốc, các phòng ban, xí nghiệp hưỡng dẫn CBCNV tham gia với tinh thần tự nguyện. Phòng tài vụ và các phòng ban liên quan triển khai thực hiện việc huy động vốn theo nội dung thông báo này đúng với quy định hiện hành./.

                                                                                                            Chủ tịch Công ty

                                                                                                              Trần Đăng Quý 

                                                                                                                    (Đã ký)

 

Dịch vụ khách hàng

Liên kết Website

Liên hệ và hỏi đáp

Văn phòng công ty      : (0228) 3649510

 

Huyện Vụ Bản              : (0228) 3990457                       
Huyện Trực Ninh         : (0228) 3881803                       
Huyện Ý Yên                 : (0228) 3953245                       
  • Báo hỏng - sửa chữa: (0228) 3646888

Quảng cáo

Video | Hình ảnh

Người dùng truy cập

Đang có 47 khách và không thành viên đang online