Lễ khánh thành công trình nước thô chi nhánh Vụ bản

Ngày 9 tháng 5 năm 2019 tại chi nhánh cấp nước Vụ bản - Công ty CP cấp nước Nam định đã diễn ra buổi lễ khánh thành công trình nước thô mới và nhà máy xử lý nước công suất 3000 m3/ngày đêm. Nâng tổng công suất chi nhánh Vụ bản lên 9000 m3/ngày đêm