bao-cao-tai-chinh-quy-3-nam-2022Mời xem tại đây
900
hop-dong-kiem-toan-2022   Mời xem tại đây
2460
ngay-dang-ky-chi-tra-co-tuc-nam-2021  Mời xem tại đây
2700
don-tu-nhiem-thanh-vien-ban-kiem-soat    Mời xem tại đây
2780

Được viết ngày21/01/2022, 02:55 bởi NgocHV
hoi-nghi-nguoi-lao-dong-nam-2022-tong-ket-cong-tac-nam-2021-va-trien-khai-nhiem-vu-2022Ngày 20/01/2022, Công ty CP cấp nước Nam Định tổ chức chương trình Hội nghị người lao động năm 2022, tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Anh Kiệt - Chủ tịch công đoàn ngành Giao thông vận tải Nam Định. Cùng tham dự có các đồng chí Chủ tịch HĐQT Trần Đăng Quý, đồng chí Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Long cùng các đồng...
7650
Được viết ngày02/02/2021, 09:41 bởi NgocHV
hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2021Ngày 22 tháng 01 năm 2021 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần cấp nước Nam định đã diễn ra Hội nghị người lao động 2021 - Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021.  
8890