Cấp nước Nam Định

Hợp tác cùng phát triển

Nước sạch cho cuộc sống

Tin tức - Sự kiện

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Chi tiết

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Hội nghị người lao động năm 2023 Tổng kết công tác SXKD năm 2022 Triển khai nhiệm vụ năm 2023 Công ty CP cấp nước Nam Định

Chi tiết

Đưa nước sạch về 7 xã khu vực phía Bắc huyện Ý Yên

Dự án đầu tư hệ thống cấp nước hoàn chỉnh, đạt quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, đảm bảo đủ công suất đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của hơn 11 nghìn hộ dân 7 xã phía Bắc huyện Ý Yên và có khả năng phát triển mở rộng trong tương lai

Chi tiết

Quảng cáo - Liên kết