hop-dong-kiem-toan-2022   Mời xem tại đây
1740
ngay-dang-ky-chi-tra-co-tuc-nam-2021  Mời xem tại đây
2100
don-tu-nhiem-thanh-vien-ban-kiem-soat    Mời xem tại đây
2210
ho-so-de-cu-thanh-vien-ban-kiem-soat    Mời xem tại đây
2290
bao-cao-thuong-nien-nam-2021  Mời xem tại đây
2470

Được viết ngày21/01/2022, 02:55 bởi NgocHV
hoi-nghi-nguoi-lao-dong-nam-2022-tong-ket-cong-tac-nam-2021-va-trien-khai-nhiem-vu-2022Ngày 20/01/2022, Công ty CP cấp nước Nam Định tổ chức chương trình Hội nghị người lao động năm 2022, tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Anh Kiệt - Chủ tịch công đoàn ngành Giao thông vận tải Nam Định. Cùng tham dự có các đồng chí Chủ tịch HĐQT Trần Đăng Quý, đồng chí Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Long cùng các đồng...
5670
Được viết ngày09/03/2021, 09:49 bởi NgocHV
phieu-ket-qua-thu-nghiem-ve-chat-luong-nuoc-cua-trung-tam-y-te-du-phong-tai-cong-ty-thang-02-2021   
11550