bao-cao-tai-chinh-quy-i-2021  Báo cáo tài chính quý I năm 2021
100
tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2021  Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021   Dự thảo điều lệ   Dự thảo quy chế hoạt động của...
710
dai-hoi-dong-co-dong-nam-2021Công bố thông tin   Tài liệu:  - Điều lệ tổ chức và hoạt động               - Quy...
1190
hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2021Ngày 22 tháng 01 năm 2021 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần cấp nước...
720

Được viết ngày28/12/2018, 02:43 bởi NgocHV
thong-bao-ap-dung-hoa-don-dien-tu-thay-cho-hoa-don-dang-giay-trong-viec-thanh-toan-tien-nuoc-hang-thang         Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định chính thức sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn dạng giấy trong việc thanh toán tiền nước do Công ty cung cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Thời gian áp dụng: Từ kỳ hóa đơn tiền nước tháng 1/2019      
61680
Được viết ngày20/12/2017, 09:40 bởi NgocHV
mot-so-hinh-anh-ve-dai-hoi-dong-co-dong-lan-i-cty-co-phan-cap-nuoc-nam-dinh               
7540