CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023 - TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2024 Công ty CP cấp nước Nam định tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024, tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Anh Kiệt - Chủ tịch công đoàn ngành Giao thông vận tải Nam Định, đồng chí Chủ tịch HĐQT Trần Đăng Quý, đồng chí Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Long cùng các đồng chí Ban lãnh đạo Công ty, đại diện các phòng ban, đơn vị