Lịch sử hình thành Công ty CP cấp nước Nam Định

Công ty CP cấp nước Nam Định (tiền thân là Nhà máy nước Nam Định) được Pháp xây dựng từ năm 1924 với công suất ban đầu là 600m3/ngày chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng của chính quyền Pháp.

Năm 2008 Công ty được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên theo quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 13/12/2007.

Năm 2018 chuyển đổi thành Công ty cổ phần.

Trải qua gần một trăm năm xây dựng và phát triển, với tinh thần vượt mọi khó khăn đi lên, Công ty CP Cấp nước Nam Định luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cấp nước trong sạch, thường xuyên liên tục cho nhân dân Thành phố Nam Định và các thị trấn, thị tứ trong toàn tỉnh Nam Định. Đời sống cán bộ, CNV không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đến nay, Công ty cổ phần cấp nước Nam Định đang từng bước khẳng định mình để phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của đất nước.

Thành tựu nổi bật:

Năm 2001.

+ 01 Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước

+ 01 Bằng chứng nhận cơ quan có nếp sống văn hoá của UBND tỉnh

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1999 – 2001)

+ 01 Bằng khen của Bộ Xây dựng

+ 01 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

Năm 2002

+ 01 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

+ 01 Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

+ Bằng chứng nhận “ Đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CBVC” của Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam.(1998-2002)
Năm 2003:

+ 01 Cờ thi đua của xuất sắc của UBND tỉnh

+ 01 Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

+ 01 Tổng liên đoàn tặng cờ “ Đơn vị xuất sắc năm 2005”

Năm 2004

+ 01 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

+ 01 Huân chương lao động hạng 2

+ 01 Cờ thi đua xuất sắc của Tổng liên đoàn LĐ Việt Nam

Năm 2005

+ Nhà nước tặng thưởng “Danh hiệu AHLLVT nhân dân”

+ Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam chứng nhận “Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2000”

+ 01 Cờ “Đơn vị xuất sắc năm 2005”

Năm 2006

+ 01 Cúp Sen vàng tại Hội trợ triển lãm EXIMPO

+ Bộ Khoa học tặng Giải thưởng chất lượng Việt Nam

+ UBND tỉnh tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2006

+ 01 Cờ thi đua của xuất sắc của UBND tỉnh

Năm 2007

+ 01 Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định

Năm 2008

+ 01 Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của UBND tỉnh Nam Định

+ Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen giai đoạn 2006 – 2008

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY
 
1. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát triển bền vững Công ty.

2. Đảm bảo chất lượng nước sạch đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước sinh hoạt với dịch vụ tốt nhất tới người tiêu thụ.

3. Xây dựng và mở rộng phạm vi cấp nước của thành phố , khu dân cư tập trung, khu công nghiệp và các đô thị các huyện, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch.

4. Luôn đổi mới công nghệ  và cải tiến công tác quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh, khuyến khích sáng kiến cải tiến hợp lý sản xuất tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

5. Đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

6. Xây dựng môi trường văn hoá công ty lành mạnh để mọi người trong công ty phấn khởi thi đua lao động, sáng tạo, phát triển thể chất và tăng cường mối quan hệ cộng đồng, khuyến khích các thành phần kinh tế và toàn xã hội vào việc bảo vệ nguồn nước, phát triển hệ thống cấp nước.

7. Xây dựng, duy trì hiệu lực và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008.