Ngành nghề kinh doanh Công ty CP cấp nước Nam Định

Ngành nghề kinh doanh

  • Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ dân sinh và sản xuất dịch vụ
  • Sản xuất các sản phẩm ngành nước
  • Sản xuất nước uống tinh khiết
  • Xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng và công nghiệp
  • Mua bán vật tư ngành nước
  • Thiết kế, thi công công trình cấp nước
  • Sản xuất các sản phẩm từ Plastic
  • Gia công cơ khí