Thủ tục lắp đồng hồ nước

  • Các thủ tục lắp đặt cụm đồng hồ mới

+ Điều kiện để lắp đặt cụm đồng hồ mới

Hộ gia đình có nhà ở hợp pháp và chưa lắp đặt đồng hồ nước

Địa điểm đăng ký lắp đặt nằm trong phạm vi cấp nước của Công ty CP cấp nước Nam định

Địa điểm đăng ký lắp đặt không thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi, giải toả của chính quyền địa phương

+ Hồ sơ đăng ký lắp đặt (Tải về máy tại đây)

Đối với khách hàng cơ quan:

            Giấy đề nghị lắp đặt theo mẫu của Công ty (Tải về máy tại đây)

            Bản sao quyết định thành lập đối với cơ quan, tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp.

            Bản sao CCCD của người đại diện

Đối với khách hàng là hộ gia đình

Giấy đề nghị lắp đặt cụm đồng hồ mới theo mẫu của Công ty (có dấu chữ ký xác nhận của chính quyền địa phương cấp Phường, Xã)

Bản sao CCCD của người đứng tên hợp đồng cấp nước

+ Quy trình lắp đặt

Sau khi hoàn tất hồ sơ, khách hàng nộp hồ sơ đề nghị lắp đặt cụm đồng hồ trực tiếp tại Phòng KHKH Công ty hoặc tại trụ sở chi nhánh đối với các huyện (theo địa bàn cấp nước)

Khảo sát thiết kế cụm đồng hồ: Do nhân viên kỹ thuật Công ty thực hiện tại địa điểm đăng ký lắp đặt

Ký Hợp đồng cấp nước: Sau khi khách hàng nộp tiền kinh phí lắp đặt

Thi công lắp đặt và bàn giao cụm đồng hồ: Do công nhân lắp đặt tại địa điểm đăng ký lắp đặt

+ Kinh phí lắp đặt