Thành phố Nam Định

Nhà máy tại Thành phố Nam Định với công suất 75.000 mét khối/ngày đêm