Công ty CP cấp nước Nam Định: Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ

Với vai trò và trách nhiệm là đơn vị chủ đạo cung cấp nước, Nawaco luôn nỗ lực đáp ứng hiệu quả nhu cầu phát triển của tỉnh Nam Định, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn cho nhân dân, kết hợp giữa sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển với nhiệm vụ giữ vững an ninh, chính trị, quốc phòng, hỗ trợ an sinh xã hội, từng bước hiện đại hóa hệ thống sản xuất, quản lý và kinh doanh nước sạch, mở rộng phạm vi bao phủ dịch vụ cấp nước tới địa bàn các huyện. Tất cả những nỗ lực này đều nhằm cải thiện và nâng cao điều kiện vệ sinh, sức khỏe người dân vùng nông thôn, đảm bảo duy trì tỷ lệ 100% hộ dân trên địa bàn được cấp nước sạch. Năm 2021, tổng doanh thu của Công ty là 241 tỷ đồng, đạt 102,1% so với năm 2020; sản lượng nước thương phẩm đạt 23,44 triệu m3; lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 35 tỷ đồng; thu nhập bình quân cán bộ, công nhân viên đạt 8,6 triệu đồng/người/tháng.

“Cấp nước an toàn - Kinh doanh hiệu quả - Phát triển bền vững” luôn là mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động của Công ty. Công ty đã xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch, từng bước hiện đại hóa hệ thống cấp nước nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng, nhất là lượng khách hàng lớn trên địa bàn thành phố, Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo các đơn vị cấp nước tại thành phố Nam Định và các huyện thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình cấp nước tại các khu vực quản lý, kiểm tra, xác định các khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt để kịp thời lên phương án cấp nước, không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ.

Song song đó, Công ty cũng chú trọng giám sát chất lượng, kiểm tra quy trình xử lý nước nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng nước an toàn cho sức khỏe của người sử dụng, đảm bảo đạt quy chuẩn do Bộ Y tế quy định. Thường xuyên phối hợp, tổ chức nghiên cứu các giải pháp công nghệ, giải pháp quản lý trong hoạt động cung cấp nước sạch; áp dụng các công nghệ mới trong xử lý nước sạch; ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ không cần thiết, giảm phiền hà cho khách hàng.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Nawaco luôn dành ưu tiên hàng đầu cho nâng cao chất lượng nguồn nước cung ứng gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, thực hiện cung cấp nước an toàn, liên tục cho người dân trên địa bàn.

Nawaco không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ với nhiều nhóm giải pháp được Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo, triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt, trên cơ sở thực hiện chính sách giá nước linh hoạt nhằm đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng khách hàng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Theo đó, trong năm 2021, Nawaco đã thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng (Call Center) nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi thông tin trong hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch của Công ty đồng thời áp dụng những công nghệ mới trong công tác quản lý mạng lưới cấp nước như phần mềm SCADA cho các cụm đồng hồ tổng cơ điện tử, phần mềm quản lý khách hàng tổng thể, Call Center, phần mềm hóa đơn điện tử,…

Với xu hướng phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn tỉnh Nam Định ngày càng tăng. Trong thời gian tới, Công ty CP Cấp nước Nam Định sẽ tiếp tục tăng cường mở rộng lĩnh vực đầu tư, sản xuất và tìm kiếm thị trường, đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách hàng vì mục tiêu cấp nước ổn định, liên tục, an toàn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung toàn tỉnh.